Litt av hvert

Dette blir litt av hvert. Bildene mine, meningene mine, ting som interesserer meg, provoserer meg eller engasjerer meg.tirsdag 31. august 2010

Kornsirkler del 2

Da har jeg kommet meg litt videre i kornsirkelboken (Kornsirkler, underverk i åkeren av Eva-Marie Brekkestø), og fortsetter der jeg slapp angående dette temaet.

Noen av kornsirklene viser seg igjen, i snøen, eller i åkeren året etter.
Kornsirkelen på Oliver hills fra 2008 gjør begge deler.

Man kan se den opprinnelige kornsirkelen her:

og dette bildet er tatt av den samme åkeren vinteren etter.
Man ser her at snøen er borte akkurat i området hvor kornsirklene var.Og ikke nok med det, man ser også på dette bildet konturen av den samme sirkelen i den samme åkeren sommeren etter.Her er et nærbilde av den opprinnelige sirkelen, og litt mer informasjon for de som måtte være interessert.

Kornsirklene har som nevnt forekommet i mange år, men frem til rundt 1980 var de stort sett sirkler, selv om også mer avanserte former forekom også før den tid, f.eks i Sør-Afrika.
På den annen side kan det selvsagt ha vært sirkler eller formasjoner som ikke er blitt oppdaget, i tiden før man kunne observere dem med fly.

En av de først entusiastene som begynte å interessere seg for å forske på kornsirkler oppsøkte bønder i England og spurte dem ut om de hadde hatt formasjoner i åkeren. Han ble overrasket over svarene han fikk, for de aller fleste bøndene hadde selv oppdaget kornsirkler, og ikke nok med det, deres foreldre, besteforeldre og oldeforeldre hadde opplevd det samme.

Zuluene i Afrika hevder å ha kjent til kornsirkler i 4000 år. Der feirer de nye sirkler, og gjerder inn området de oppstår på.

Mange har også observert dannelse av kornsirkler. De eldste historiene beskriver ofte en virvlende vind, og omtrent alle som har observert dannelse av kornsirkler beskriver en kraftig lyd, en dur, som en bisverm, eller som knitrelyder, i det sirklene dannes. Noen av de som har sett en kornsirkel bli dannet og så oppsøkt den, har kjent varme fra jorden.

Den virvlende vinden oppstår ofte plutselig, kanskje oppstår flere virvler på en gang, som hver danner hver sin sirkel.

Seinere beskriver mange at de observerer en lyssøyle, eller en lysende kule i det kornsirklene dannes. Noen av disse kulene er store, andre små, noen er rødlige. Kulene er ikke faste, men som en slags flytende plasma eller litt gjennomsiktige. Noen forteller også at de har sett UFOer der sirklene blir dannet.

Det er svært mange som har observert dannelsen av kornsirkler.

Som tidligere nevnt dukker mange av formasjonene opp i spesielle områder i England, ofte i Avebury-området. Av den grunn er det mye flyaktivitet i dette området, og mange som er ute og jakter på kornsirklene.
Mange piloter flyr jevnlig over disse markene, og flere piloter har observert at en åker de nylig har flydd over, ved neste tur, kanskje en halvtime til en time seinere, plutselig er prydet av en flott formasjon.

Flere kornsirkelentusiaster tilbringer nettene ute ved jordene, mens de filmer med lysfølsomme nattkamera. En av de som drev med dette, filmet i flere timer en natt det faktisk dukket opp en kornsirkel. Man ser billys og lys fra hus i området, men på åkeren hvor kornsirkelen utpå morgenen oppdages, ser man ingen som lusker rundt med lommelykt og planker.
Rett før den 4 timers filmen er slutt, oppstår et kraftig lysglimt. De mistenker at noe har skjedd, og da de sveiper over åkeren ser de en mørk skygge, som seinere viser seg å være en gigantisk formasjon, 350 meter langt, 60 meter bredt, og bestående av 150 sirkler. Mer enn 20 000 m2 korn var lagt ned!

Området denne formasjonen ligger på er ikke flatt. Det vil derfor være vanskelig å lage et perfekt mønster her, siden man må ta hensyn til kurvatur i terrenget. Det er nemlig sånn at sett ovenfra ser sirklene perfekte ut, mens på bakkenivå er noen av sirklene ovale, for at formasjonen skal bli perfekt sett ovenfra. Man har rett og slett klart å projisere dette bildet på et ikke-flatt underlag.

Og sånn ser den ut:


Flere har klart å filme svevende lysende kuler i områder hvor kornsirkler oppstår eller har oppstått.

Noen som har vært svært nær eller i kornsirkler når disse lysende kulene er blitt observert, har også beskrevet at alle lyder ble borte, fuglene sluttet å synge, alle lyder forsvant.

Andre steder har strømmen gått, som i Polen hvor en bonde observerte et rødglødende fartøy som landet i åkeren, og det stod gnister opp da det landet. Alle biler innen en radius på 500 meter hadde flate batteri dagen etter, klokker stoppet og strømselskapet kunne ikke forklare hvorfor strømmen ble borte. Dagen etter oppdager man en formasjon i åkeren.

Bonden som observerte dette ble ikke skremt, men følte en ærefrykt og sterk sinnsbevegelse. Andre folk i landsbyen hadde også sett en rød, svevende kule.

Det oppstod flere formasjoner i det samme området i Polen.

En annen mann i Polen beskrev et møte med tre menn i merkelige romlignende dresser. Han stoppet bilen, følte seg nesten ute av stand til å røre seg, og han kommuniserte med de tre mennene telepatisk.

Polakken spurte mennene hvor de kom fra, de hevdet å komme fra den åttende galakse. De ville formidle et budskap til oss, om at vi måtte slutte å gi blaffen i naturens lover, ellers ville følgene bli katastrofale.

De svevde så tilbake til romskipet sitt, som var plassert i nærheten, og forsvant. Der romskipet hadde stått hadde det oppstått kornsirkler.

En annen mann så tre metalliske objekter i en åker. De beveget seg litt over bakken, gjennom kornet. Han hadde lyst å ta bilder, men følte noen ba ham la være. Seinere ble denne formasjonen funnet i åkeren hvor han hevdet å ha sett disse objektene.

Veldig spesielt ja, og hva skal man tro?
Noen av historiene kan selvsagt være fri fantasi, drømmer ol. Men, om man drømmer, pleier man ikke så ofte å få sine drømmer bekreftet av andre mennesker i området, eller vha. avtrykk i åkrene.

En forsker som var spesialist i atmosfærefysikk og var blant de første som forsket på kornsirkler, mente av kornsirklene som ble laget av virvelvinder ikke var så mystisk. Virvlene kan bli eletrisk ladet, og gi fra seg både lyd og lys, og kan anta form av søyler eller baller.

Han utviklet en teori om at om slike virvler kollapset, kunne de trekkes ned mot bakken. f.eks. en kornåker, og legge kornet ned i sirkler.

Men da kornsirklene begynte å anta stadig mer spesielle former falt hele hans teori sammen, han erklærte sine teorier som blindspor.

Det foregår også forskning på kulelyn og plasmavirvler. I et forsøk i Israel klarte man å produsere et slags kulelyn ved hjelp av en «mikrobølgegrill». Det lignet på kulelynene man finner i naturen.

Man har også klart å reprodusere kornstråenes forlengede og gjennomhullede leddknuter som man finner på kornet i kornsirkler, ved å utsette korn for kortvarig, intens mikrobølgestråling.
Man finner også at forholdet mellom oksygen og nitrogen i jordsmonnet i kornsirkler er endret på samme måte som i jordsmonnet der lynet har slått ned.

Besøkende i kornsirkler har ofte erfart problemer med teknisk utstyr i ferske kornsirkler.
Filmkamera, fotoapparater, lydopptaksutstyr, datamaskiner, og mobiltelefoner slutter å virke eller oppfører seg unormalt.

Man har påvist økt nivå av mikrobølger og radioaktivitet i ferske kornsirkler.

Nyere forskning viser at plasma kan brukes til å skape geometriske former. Vha. laser kan man bryte ned luften til glødende plamsakuler, som gir fra seg synlig lys. Dette kan brukes til å lage bilder i to eller tre dimensjoner. Når dette oppstår, genereres et lite smell, som resulterer i en vedvarende sprakelyd.

Man lurer på om et slikt system kan stå bak skapelsen av kornsirkler.

Og nå ser de lysende kuler i Ski og..

Da tar vi en pause til jeg har fått lest mer, mens vi grubler over alt dette...

Del 1 kan du lese her.


Del 3 kan du lese her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar