Litt av hvert

Dette blir litt av hvert. Bildene mine, meningene mine, ting som interesserer meg, provoserer meg eller engasjerer meg.torsdag 25. juli 2013

Sammen er vi sterke.Denne uken kom den gledelige nyheten om at Marte som var dømt for å ha blitt voldtatt i Dubai er blitt benådet. Er man ikke godheten selv i Dubai dere? 

Nå ble også voldtektsmannen benådet, det var jo et skår i gleden, men det viktigste for Marte er jo selvsagt å komme seg ut av middelalderen og inn i sivilisasjonen.

Men hva er så grunnen til dette? Har Dubai innsett at de har et horribelt lovverk som nå skal gås gjennom og revideres? Å nei, så vel er det ikke, dette er nok unntaket og ikke regelen. Det er nok heller ikke den norske utenriksministeren som skal ta på seg æren for dette, for æren for frigivelsen vil jeg tro kan tilskrives en hærskare av engasjerte mennesker som har skrevet kommentarer på facebook-sidene til selskapet The ONE hvor Marte jobbet, på sidene til turistkontoret til Dubai og mange andre sider knyttet til Dubai og det elendige selskapet som vendte sin ansatte ryggen i en fortvilet situasjon.

Det har vært et enormt engasjement i denne saken, og Dubai så seg nok ikke tjent med alt dette negative fokuset. En ting er at man er islamister med en hang til sharia, men man liker jo penger også om man er islamist, så det å risikere å miste turistene var altså ikke prinsippene verdt, så man ga seg, denne gang. Kjekt for Marte, men ingenting er endret for alle de andre kvinnene i verden som sitter fengslet for å ha blitt voldtatt. 

Så hva med å fortsette engasjementet når man først er i gang, og kjempe videre for alle de andres sak? Nå har man jo faktisk sett at det nytter, nå vet man hvilke knapper man skal trykke på.
Vi kan jo håpe på at det kommer mer godt ut av denne saken enn at Marte får komme hjem, kanskje har mange nå fått en vekker også, for hva som skjer der ute i den store verden, og tenker seg om en gang og to ekstra før de bestiller billetter til denne type land.

Denne uken kom også UNICEFs rapport om utbredelse av kjønnslemlestelse på kvinner. Det er jo ingen hyggelig lesning. 125 millioner kvinner er ofre for disse grusomhetene, spesielt i land i Afrika og Midt-Østen er dette utbredt. Hvor mange jenter og kvinner i Norge det dreier seg om er dog usikkert, siden det ble satt en effektiv stopper for forsøk på å avdekke og forhindre denne type overgrep på jenter i Norge, jenter som står i fare for å bli utsatt for barbariet. Det er faktisk ikke til å tro at det ikke er mer fokus på dette her i landet, man VIL ikke vite hvor utbredt dette er, man vil ikke straffe foreldrene som utsetter sine barn for dette, og sist men ikke minst vil man ikke beskytte jentene som er i faresonen, noe annet kan vel ikke bli konklusjonen, siden man er så tafatte og feige på dette området. For om man hadde villet kunne man vært tøffe og gjort det som skulle til, f.eks knyttet kontroll av jentene med utbetaling av trygd, ingen kontroll, ingen penger. Det er et språk som forståes. Men nei. Heller skamferte jenter enn sure foreldre er vist konklusjonen.

En skam er det.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar